top of page

Pulzná Elektrická Osmóza

Triton Norway

Pulzná elektroosmóza Advanced Osmotic Puls. Je najvyspelejší systém pulznej elektroosmózy na svete, ktorá využíva technológie nizkonapäťových pulzujúcich impulzov v betónových a tehlových konštrukciách.

pulzna elektroosmoza.png

Ako jedna z dvoch spoločnosťí v strednej EU prinášame na trh systém AOP Advanced Osmotic Puls. 

Systém pulznej elektroosmózy AOP je vhodný na vysušovanie väčších priemyselných priestorov napr: Tunely, podzemné parkoviská, metro, vodné nádrže atď.

Pulzná elektroosmóza AOP je systém, ktorý využíva vyspelú elektroosmotickú technológiu špeciálne navrhnutú na vysušovanie podzemných kapilárnych konštrukcií z betónu alebo tehál a udržiava ich v trvalom suchom stave.

 

Systém AOP môže byť použitý pri rekonštrukciách, alebo špeciálne zabudovaný do nových budov a konštrukcií, aby sa zabránilo prenikaniu vody a vlhkosti. AOP je veľmi vhodný na vysušenie suterénov a tunelov, ktoré už trpia chronickými problémami presakovaním vody.

​Časti systému AOP

anoda-katoda.jpeg

Katóda

Untitled design.png

Anóda z titánového drôtu

pulzna-elektroosmoza-triton.jpeg

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka pozostáva z napájacieho zdroja a hlavnej riadiacej dosky pripojenej k výstupnému usmerňovaču. Výstup  je pripojený k spojovacej skrini, kde je anódový signál rozdelený na požadovaný počet anódových vedení. Napájacie vodiče prenesú signály zo spojovacej skrinky na anódové vedenia. AOP je zariadenie s nízkym napätím 24V, ktoré je bezpečné na dotyk. Anódy aj katódy sú uložené v betóne, murive resp. v pôde a mimo dosahu.

bottom of page